Skip to content
Home » 2023, Volume 2, Issue 4

2023, Volume 2, Issue 4

 

 

Full paper
V. Diichuk, I. Diichuk
Pages 309-318
doi: 10.58332/scirad2023v2i4a01
 
Communication
M. Sadowski, A. Mudyna, K. Knap, O. M. Demchuk, A. Łapczuk
Pages 319-324
doi: 10.58332/scirad2023v2i4a02
 
Full paper
S. Salah, N. Sami, S. Ali, T. Khalid, R. Alnajjar
Pages 325-346
doi: 10.58332/scirad2023v2i4a03
 
Full Paper
A. K. Drabczyk, P. Podobińska, A. Mamica, J. Jaśkowska
Pages 347-358
doi: 10.58332/scirad2023v2i4a04